शिवा परियोजना अन्तर्गत सहकार्यका लागि स्थानीय संस्थाहरुलाई आह्वान !

इलाम, धनकुटा, मोरङ् र  सुनसरी जिल्लामा दर्ता भई महिला अधिकारको विविध सवालमा कार्यरत संस्थालाई साझेदारीको लागि लुम आह्वान गर्दछ ।

शिवा परियोजना :

स्थानीय नगर÷गाउँ स्तरमा दर्ता भई महिला अधिकारको विविध सवालमा कार्यरत महिलाद्वारा सञ्चालित समुह, संस्थाको दिगो  विकासका लागि शिवा परियोजनाले  काम गर्दछ ।

१८ महिनाको परियोजना अवधी अन्तर्गत छनोट भएका साझेदार संस्थाको सक्रियतामा परियोजनाले मुलत : स्थानीय संस्थाको दिगो रणनीति तर्जुमा, महिलाअधिकार अन्तर्गत यौनिकताका सवालमा स्थानीय सरकार सित पैरवी एवम् संस्थामा युवा सहभागिता र क्षमता विकासका लागि काम गर्छ ।

दिगो रणनीति तर्जुमा अन्तर्गत साझेदार संस्थाको भावि आर्थिक रणनीति र सोलाई सिधै असर पार्न सक्ने गरी लगानी र थप साझेदार पहिचान गर्न शिवा परियोजनले विशेष जोड दिन्छ ।

साझेदार संस्था स्थानीय नगरपालिका÷गाउँपालिका स्तरमा कम्तिमा ५ वर्ष देखी दर्ता भई क्रियाशिल महिला समुह, सामुदायिक संस्था, गैर सरकारी संस्थाहरु (ल्न्इ) र महिला सहकारी मध्य कुनै एक हुनसक्छ । साथै नाफामुलक उद्देश्य राखेका तर महिलाको सहभागीतामा सञ्चालीत संस्था पनि आवेदक हुनसक्छन् ।

थप जानकारीका लागि यसमा क्लिक गर्नुहोस :  सहकार्यका लागि स्थानीय संस्थाहरुलाई आह्वान

शिवा आवेदन फारम डाउनलोडका लागि यसमा क्लिक गर्नुहोस्: शिवा-आवेदन-फारम- LOOM

https://taannepal.org.np/wp-content/uploads/2020/07/Orange-Illustrated-World-Day-for-Cultural-Diversity-Poster-5-pdf.jpg

Call for Media Interns

Are you a feminist?Are you good at telling stories through your writing? Can you capture stories through your Len? Can you deliver stories through a podcast? Are you a problem solver; can you work in a feminist space?

LOOM invites applications for Internship (Fellowship) for three positions for a project ‘Indigenous Oral Narratives  Documentation Project’.

This vacancy announcement is for the following positions:

  1. Fellowship – Writer 
  2. Fellowship – Photographer 
  3. Fellowship – Podcast Producer 

All applications should be emailed to [email protected]   and [email protected]  on the subject‘Application for fellowship- Writer/Photographer/ Podcast Producer’  with required credentials no later than  30th June,2020.

LOOM is an equal opportunity provider anyone may apply to these positions. Relevant requirement for each fellowship will apply. 

Call for Media Interns

https://taannepal.org.np/wp-content/uploads/2020/06/flier_facebook.jpg

Vacancy for Account Assistant

Are you a feminist? Do you have communications and time management skills; Are you a problem solver; can you work in a feminist space? Are you interested to prepare feminist budgets? Do you have experiences in excel and tally software?

LOOM invites application for Account Assistant  for work starting 1 May 2020.

This vacancy announcement is for the following positions.

Account Assistant- 1 

All applications should be emailed to LOOM’s official email address [email protected] with required credentials no later than  FRIDAY, 22 APRIL, 2020  by 5:00 p.m. 

The following announcement is open for women, and gender non-conforming people.

Vacancy for Account Assistant

https://taannepal.org.np/wp-content/uploads/2020/04/CALL-FOR-A.png

Call for Researcher and Co-researcher

Are you a feminist? do you have experience working with movement based organisation; are you a problem solver to management planning and execution of mission driven agenda; do you understand working with people?  Are you from a youth movement and a women’s movement?

LOOM invites application from experienced researcher for work starting 15 June 2020.

This announcement is for the following positions.

Call for Researcher and Co-researcher- 1 for each positions

All applications should be emailed to LOOM’s official email address [email protected] with required credentials no later than extended deadline  FRIDAY, 10 APRIL, 2020  by 5:00 p.m. 

The following announcement is open for women, and gender non-conforming people.

Call for Researcher and a Co-researcher

https://taannepal.org.np/wp-content/uploads/2020/03/CALL-FOR-RESEARCHER-CO-RESEARCHER-3-2.png
LOOM
Thapathali, Kathmandu
Nepal
Let's Connect